Homeopatické konzultace

Zároveň s astrologickými konzultacemi vám mohu pomoc s vašimi obtížemi pomocí homeopatie.

Co je Homeopatie?

Homeopatie je léčebná metoda alternativní medicíny. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, který je potom jako celek i léčen (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip léčení podobného podobným). jen příspěvek