GDPR

Sdělením osobních údajů udělujete současně souhlas s jejich zpracováním podle nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji (GDPR), které jsou platné od 25. 5. 2018.

Tento souhlas je platný pro:

Astrogie – homeopatie

Blanka Brisudová, Vlkov 128, Litomyšl 570 01

IČO 17213436; DIČ CZ651264016

Osobní údaje jsou poskytovány v následujícím rozsahu a pouze pro uvedené účely:

1 – Jméno a příjmení u soukromých osob pro vystavení příjmového dokladu a daňovou evidenci a obchodní jméno firmy, adresa a daňová identifikační čísla u firem pro případ, je platba uskutečněna prostřednictvím faktury.

Tyto údaje slouží  zpracování účetnictví a je nutné je podle zákona uchovávat po dobu tří let od skončení kalendářního roku, ve kterém je doklad vystaven.

Účetní doklady nejsou uchovávány dohromady s vašimi dalšími osobními údaji.

2- Kontaktní telefon, emailová, případně i fyzická adresa, pokud jsou nutné pro vzájemnou komunikaci. Emailová adresa může být využita i pro sdělení novinek. Tento souhlas můžete kdykoliv později odvolat.

3 – Jméno, datum, místo a čas narození – vaše, případně i dalších osob

Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vypracování horoskopu. Současně s tím  souhlasíte s jejich uchováním.

4 –  Způsob zabezpečení: Výše uvedená data jsou uložena na počítači, který je v soukromém bytě majitelky a není přístupný dalším osobám. Jsou chráněny hesly i antivirovými programem. Soubory jsou zaheslovány. Žádné z uvedených údajů nejsou předávány dalším osobám.

Osobní údaje, které je nutné zaznamenat pro posouzení zdravotního stavu, výběr  homeopatického léku a případné další konzultace o zdravotním stavu, nejsou součástí tohoto svolení.

Jsou chráněny následujícími  zákony:

  • Úmluva o lidských právech a biomedicíně
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (§ 12, § 21)